“NO RURAL” Retos e oportunidades para a inserción laboral da mocidade no medio rural

Data: 5 abril 2022

Máis información:

ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS
Tlf. 981 669 541
email: diego.miranda@marinasbetanzos.gal