De cara a inminente publicación das axudas Leader para estas anualidades 2.021 e 2.022, Seitura adaptou o seu baremo na Asamblea realizada neste mes de Abril. Podes acceder ao arquivo cliclando neste enlace, conxuntamente coa nova modificación das bases realizada por Agader.