Publicada a “Lista provisional de admitidas/os e excluídas/os”, na web da Asociación SEITURA22 o 20/3/2023 ás 13:00h, dispoñendose de 48h días para subsanar erros e/ou formular alegacións no correo info@seitura22.gal

LISTA PROVISIONAL [+]