Publicada a “Lista de Resultados da Fase A (Proba escrita) e da Fase B (Valoración de méritos), para a selección do Posto de Técnico da Asociación SEITURA 22, así como a convocatoria de realización da Fase C entrevista curricular. Tanto na web da Asociación SEITURA22 como na web de AGADER.

Asimesmo convócase aos 5 aspirantes con maior puntuación acumulada á realización da entrevista, que terá lugar o vindeiro Martes, 28 de marzo, a partir das 18:00 horas, na na sala de xuntas da 1ª planta do Concello de Ferrol.”.

LISTA DE RESULTADOS FASES A/B [+]