O DOGA do 3 de maio de 2.021 recolle a publicación da RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2021 pola que se convocan subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2021 e 2022, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

O prazo para a presentación de solicitudes de axuda será de un mes, contado desde o día seguinte ao da publicación no DOG desta convocatoria.

Asímesmo no Anexo II figura a cantidade da que dispón Seitura 22 para apoiar proxectos nas comarcas do Eume, Ferrol e Ortegal durante as anualidades de 2.021 e 2.022; 513.648,04 €.

Podes acceder á resolución clicando neste enlace