O Venres 17 de Xaneiro de 2020, celebrouse no Centro Torrente Ballester de Ferrol unha Asamblea Xeral Extraordinaria.

Na mesma abordouse a recente publicación da convocatoria de axudas do Leader para 2020 e 2021e tamén se procedeu á renovación de cargos da Xunta Directiva.